Jesper Vognsgaard - 18/9 kl. 19:00
Dannelse gennem fællessang
Henriette Hørlücks Skole