Forside
     
 

Odense Højskoleforening er på Facebook


        SOMMERHØJSKOLE PÅ LISELUND
                  21. - 23. sept. 2018


Alle medlemmer skulle for længst have haft den skriftlige indbydelser til opholdet på Liselund, og programindholdet er da også færdigt. Men af uforudsete tekniske årsager har vi desværre set os nødsaget til at udskyde udsendelsen til januar 2018.

Tilmelding kan først finde sted fra mandag den 12. marts, og betalingsfristen er fastsat til tirsdag den 3. april.

Vi håber på forståelse for forsinkelsen - og vil samtidig ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Olav Grue
 

PROGRAMÆNDRING

Desværre udviklede Inge Adriansens sygdom sig så alvorligt, at hun afgik ved døden sidst i oktober 2017. Vi har i stedet fået René Rasmussen til at komme og fortælle ud fra overskriften.

FRONTLIV, FANEFLUGT OG FANGELEJR
SØNDERJYDER I DEN STORE KRIG 1914-1918


Museumsinspektør på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot René Rasmussen har grænselandets historie gennem de seneste 200 år som sit speciale. Han har bl.a. stået bag den store udstilling om Det danske mindretals historie 1864-2011 på Dannevirke Museum, udstillinger på Sønderborg Slot samt en serie på 10 TV-udsendelser om grænselandets historie. Derudover har han skrevet talrige bøger og artikler og været hovedredaktør på hjemmesiden www.denstorekirg1914-1918.dk med mere end 2 mio. sidevisninger.

Ved Første Verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste. I alt deltog ca. 35.000 sønderjyske mænd som soldater i Den store Krig, og deraf faldt ca. 6.000, ca. 2.500 deserterede og ca. 4.000 blev taget til fange.

I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten over den danske grænse og fra de særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder.

Mødet foregår Torsdag den 19. apr. 2018 kl. 19 på Sct. Knuds Gymnasium, jf. årsprogrammet side 33.

Med venlig hilsen
Olav Grue

Om Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense.

Den blev til, fordi nogle unge havde været på grundtvigsk højskole, og da de kom hjem, ønskede de i deres dagligdag at fastholde de værdier, de havde mødt dér.

Der har været opgangs- og nedgangsperioder for foreningen, men i modsætning til mange - måske de fleste - af de foreninger, der opstod dengang, er Odense Højskoleforening her ved indgangen til sin 120. sæson stadig spillevende.

Vi mødes for at tage tidens puls, høre foredrag, drøfte aktuelle samfundsspørgsmål og synge fra Højskolesangbogen. Vi tager på højskoleophold rundt om i landet, besøger lokale virksomheder samt institutioner og tager på en hyggelig sommerudflugt.

Her vil man kunne finde programmet for sæsonen og få information om foreningen. Det er tanken at udvikle hjemmesiden, så den med tiden i højere grad kan understøtte kommunikationen med medlemmerne.