Forside
 
Odense Højskoleforening er på Facebook
 
 


Grundlovsmøde 2018
 

 
 

Grundloven, historien om den – og nutidens udfordringer.

Stadsarkivar Jørgen Thomsen, der også er idémand og chefredaktør bag ”Odensebogen”, holder ud fra ovenstående overskrift årets grundlovstale for Odense Højskoleforenings medlemmer

Det sker onsdag den 6. juni kl. 19 i Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C

Med venlig hilsen
Olav Grue

 
     
 


SOMMERHØJSKOLE PÅ LISELUND

21.-23. sept. 2018
 

 
  Status over ledige pladser pr. 4. april 2018:

- Tre dobbeltværelser med bad/toilet er ledige
    (2.300 kr. pr. pers.)
- Tre dobbeltværelser med vask samt bad/toilet på gangen er ledige
    (2.000 kr. pr. pers.)

Med venlig hilsen
Olav Grue
 
 


Maratonsang 2018

Et samarbejde mellem Garagehøjskolen,
Galleri Rasmus, Den Fynske Opera,
Odense Valgmenighed og Odense Højskoleforening
 

 
  Vi har i programmet for sæson 2017/2018 annonceret, at der ville blive Maratonsang fredag den 8. juni 2018. Hidtil har arrangementerne fundet sted i Kulturmaskinen, men i år ændrer vi det, så det i stedet kommer til at foregå i

     Den Fynske Opera søndag den 19. august kl. 10-17


med en pause kl. 12:00-13:30 med mulighed for at købe frokost hos Nelle´s Café i Filosofbygningen, mulighed for at se på kunst eller bestille sandwich hos Sandwich & Kaffe, Vesterbro 3 og evt. besøge Gallerie Rasmus i Ny Vestergade 9.

Initiativtageren til Garagehøjskolen i Nordjylland Frode Muldkjær, der er journalist og forfatter samt indehaver af N.F.S. Grundtvigs Pris 2015, vil være konferencier hele dagen.

Nærmere om arrangementet bekendtgøres senere.

Med venlig hilsen
Olav Grue
 
 

 

PROGRAMÆNDRING

 
 


Desværre udviklede Inge Adriansens sygdom sig så alvorligt, at hun afgik ved døden sidst i oktober 2017. Vi har i stedet fået René Rasmussen til at komme og fortælle ud fra overskriften.

              FRONTLIV, FANEFLUGT OG FANGELEJR
        SØNDERJYDER I DEN STORE KRIG 1914-1918


Museumsinspektør på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot René Rasmussen har grænselandets historie gennem de seneste 200 år som sit speciale. Han har bl.a. stået bag den store udstilling om Det danske mindretals historie 1864-2011 på Dannevirke Museum, udstillinger på Sønderborg Slot samt en serie på 10 TV-udsendelser om grænselandets historie. Derudover har han skrevet talrige bøger og artikler og været hovedredaktør på hjemmesiden www.denstorekirg1914-1918.dk med mere end 2 mio. sidevisninger.

Ved Første Verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste. I alt deltog ca. 35.000 sønderjyske mænd som soldater i Den store Krig, og deraf faldt ca. 6.000, ca. 2.500 deserterede og ca. 4.000 blev taget til fange.

I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten over den danske grænse og fra de særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder.

Mødet foregår Torsdag den 19. apr. 2018 kl. 19 på Sct. Knuds Gymnasium, jf. årsprogrammet side 33.

Med venlig hilsen
Olav Grue

Om Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense.

Den blev til, fordi nogle unge havde været på grundtvigsk højskole, og da de kom hjem, ønskede de i deres dagligdag at fastholde de værdier, de havde mødt dér.

Der har været opgangs- og nedgangsperioder for foreningen, men i modsætning til mange - måske de fleste - af de foreninger, der opstod dengang, er Odense Højskoleforening her ved indgangen til sin 120. sæson stadig spillevende.

Vi mødes for at tage tidens puls, høre foredrag, drøfte aktuelle samfundsspørgsmål og synge fra Højskolesangbogen. Vi tager på højskoleophold rundt om i landet, besøger lokale virksomheder samt institutioner og tager på en hyggelig sommerudflugt.

Her vil man kunne finde programmet for sæsonen og få information om foreningen. Det er tanken at udvikle hjemmesiden, så den med tiden i højere grad kan understøtte kommunikationen med medlemmerne.