Historie
 

 

 
 

Få år før Odense Højskoleforening blev stiftet i 1896 var Martin Andersen Nexø i en kortere periode ansat som lærer på Odense Friskole, og han havde på forhånd fået at vide, at dér skulle han ikke bruge stokken. Han boede på Højskolehjemmet, som Karen Jørgensen havde åbnet i Thorsgade 3 i 1882. Hun havde tilmed ladet indrette et interimistisk kirkelokale til Odense Valgmenighed i stueetagen fra 1883, men snart måtte såvel Højskolehjemmet som Odense Valgmenighed flytte til større lokaler som følge af stor folkelig opbakning.

I april 1893 blev det nye Højskolehjem indviet i Dronningensgade i en stor og fornem ejendom, som Karen Jørgensen lod opføre på en grund lige over for det, der i dag er Odense Valgmenighedskirke, og som blev taget i brug i 1886.

 

Almuen var nu blevet til et folk, som turde tro på egne evner til at give sig i kast med tilværelsens udfordringer. Kresten Kold havde oprettet sin højskole i Dalum. Fra 1868 blev der i byen afholdt flere friskolemøder med over 1.000 deltagere, og de grundtvigske kredses kirkelige ”vennemøder” blev flere gange afholdt i Odense. Unge, der havde været på højskole følte sig løftet af alle de indtryk, de vendte hjem med. Der var sat gang i det folkelige, og det var ikke iværksat ovenfra. Det spirede frem nedefra ligesom græsset, selv om det var længe før, nogen havde opfundet begrebet ”græsrodsbevægelse”. På den baggrund opstod Odense Højskoleforening i december 1896.

 

Foreningen voksede sig stor, der blev købt grund, og da huset i Slotsvænget blev opført og taget i brug i 1909, havde den ca. 1.000 medlemmer og var dermed landets største. Medlemstallet toppede med ca. 2.000 i genforeningsåret 1920. Siden har der været såvel opgangs- som nedgangstider, og i 1970 kom medlemstallet ned på ca. 200 samtidig med, at huset efterhånden trængte til vedligeholdelse, og det blev umuligt at få sammenhæng i økonomien i den daglige drift. På denne baggrund besluttedes det at sælge huset, og siden har vi lejet os ind flere forskellige steder. Her ved indgangen til foreningens 120. sæson er medlemstallet stigende og oppe på ca. 800. Medlemmerne er flinke til at møde op til arrangementerne, og almindeligvis er vi ca. 120-140. Da vi i 2001 indgik en fast aftale med Odense Fagskole, var det, fordi der ikke mere var plads nok til mødedeltagerne i Skt. Knud Salen, der kun er godkendt til 70 personer. I sæson 2020/2021 benytter vi lokaler alt efter behov på Henriette Hørlücks Skole (vort gamle hus), Odense Friskole, Sct Knuds Gymnasium og Munkebjerg Kirke.